Tietosuoja

Juuan seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekisterihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuukksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, elle siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä saa Juuan seurakunnan kirkkoherranvirastosta osoite: Kokkokalliontie 3, 83900  Juuka.

Tietosuojaseloste Suomen ev.lut kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä (Kirjuri)