Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito. Se myös valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat sekä huolehtia niiden täytäntöönpanosta.

Kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 16.2.2017 kirkkovaltuustolle varapuheenjohtajan, varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen sekä kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu Juuassa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä. Esittelijöinä toimivat kirkkoherra ja talouspäällikkö ja sihteerinä talouspäällikkö. 

Kirkkoneuvoston kokoonpano 2017 - 2018

varsinainen jäsen:                                          henkilökohtainen varajäsen:

puheenjohtaja Jorma Hoppa
varapuheenjohtaja Eero Romppanen        Toivo Toivanen
Raimo Hiltunen                                              Pertti Tuononen
Eila Rissanen                                                  Arja Tanskanen
Tarja Hyykky                                                   Eila Tuononen 
Olavi Ryynänen                                              Arvo Kuivalainen
Jukka Hyttinen                                                Jouko Karjalainen
Liisa Kortelainen                                            Rauni Nuutinen
Eija Meriläinen                                               Jorma Lehtojuuri

sihteeri Tanja Kallinen