Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito. Se myös valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat sekä huolehtia niiden täytäntöönpanosta.

Kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 16.2.2017 kirkkovaltuustolle varapuheenjohtajan, varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen sekä kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu Juuassa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä. Esittelijöinä toimivat kirkkoherra ja talouspäällikkö ja sihteerinä talouspäällikkö.


Puheenjohtaja kirkkoherra Heta Hurskainen

Varapuheenjohtaja Eero Romppanen

Sari Halonen                           

Tarja Hyykky                       

Mauri Kukkonen            

Eija Meriläinen                       

Olavi Ryynänen                    

Arja Tanskanen                     

Jarkko Tuononen                   

 

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus

Jussi Huttunen                            KV-puheenjohtaja

Elvi Kukkonen                             KV-varapuheenjohtaja


 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat vuosi 2020

KN 15.09.2020

KN 25.08.2020

KN 24.06.2020

KN 12.05.2020

KN 27.01.2020

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat vuosi 2019

KN 12.11.2019

KN 22.10.2019

KN 23.09.2019

KN 27.08.2019

KN 18.06.2019

KN 16.04.2019

KN 12.03.2019

KN 28.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkkoneuvoston kokoonpano 2019 - 2020

varsinainen jäsen:                                          henkilökohtainen varajäsen:

puheenjohtaja Tarja Isokorpi
varapuheenjohtaja Eero Romppanen       Seppo Takkunen
Arja Tanskanen                                             Irja Väyrynen
Sari Halonen                                                  Kirsti Puhakka
Tarja Hyykky                                                  Riitta Tuononen
Mauri Kukkonen                                            Juha Pitkänen
Olavi Ryynänen                                             Pertti Tuononen
Eija Meriläinen                                               Anne Ämmälä
Jarkko Tuononen                                           Jouko Karjalainen

sihteeri Tanja Kallinen