Seurakunnan hallinto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Sen tehtävänä on päättää toiminnan suuntaviivoista hyväksymällä toiminnan tavoitteet ja myöntämällä niihin tarvittavat resurssit. Kirkkovaltuusto kokoontuu 2 - 4 kertaa vuodessa.

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkovaltuusto on asettanut diakoniatyötä varten johtokunnan toimikaudeksi 2015 – 2018. Johtokunta johtaa oman työalansa toimintaa ja vastaa sille johtosäännössä annetuista tehtävistä.

Kirkkoneuvosto on asettanut seurakuntatyön kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista varten seuraavat vastuuryhmät, jotka toimivat kukin oman työalansa idea- ja tukiryhmänä:

  • Lapsityön vastuuryhmä
  • Nuoriso- ja rippikoulutyön vastuuryhmä
  • Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä
  • Julistustyön vastuuryhmä
  • Lähetystyön vastuuryhmä

 

Juuan seurakunnan strategia 2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä on valmistunut ja se on hyväksytty kirkkovaltuustossa 1.12.2016 § 29.

Lakikirjoja.