Seurakunnan hallinto

Seurakunnan hallinnon avulla pidetää huolta siitää, että seurakunta pystyy toimimaan ja toteuttamaan sille annettua tehtävää. Tehtävä ja toiminnan suuntaviivat on ilmaistu seurakunnan strategiassa.

Strategiaan pääset tutustumaan tästä linkistä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Sen tehtävänä on päättää toiminnan suuntaviivoista hyväksymällä toiminnan tavoitteet ja myöntämällä niihin tarvittavat resurssit. Kirkkovaltuusto kokoontuu 2 - 4 kertaa vuodessa.

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoito. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvosto on asettanut seurakuntatyön kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista varten seuraavat vastuuryhmät, jotka toimivat kukin oman työalansa idea- ja tukiryhmänä:

  • Lapsityön vastuuryhmä
  • Nuoriso- ja rippikoulutyön vastuuryhmä
  • Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä
  • Aikuistyön vastuuryhmä
  • Lähetystyön vastuuryhmä
  • diakoniatyön vastuuryhmä

Vuoden 2022 tilinpäätöskirja löytyy täältä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lakikirjoja.