Uutislistaukseen

Juuan kirkonkirjat Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.10.2021 alkaen

Kirkolliset toimitukset varataan edelleen Juuan kirkkoherranviraston numerosta tai suoraan seurakunnan työntekijöiltä. Viraston ovet ovat avoinna ti-ke klo 9-12. Puhelinpäivystys ma ja to klo 9-12.

Kuopion aluekeskusrekisterin yhteystiedot löytyvät täältä

Kaikki Suomen seurakuntien vanhat kirkonkirjat v. 1860 alkaen on kuvattu ja viety koko kirkon yhteiseen järjestelmään. Virkatodistukset ja sukuselvitykset tehdään sähköistä aineistoa hyödyntämällä keskitetysti aluekeskusrekistereissä.

Virkatodistusten tilaukset tehdään suoraan aluekeskusrekisteriin. Myös avioliiton esteiden tutkinnat hoidetaan aluekeskusrekisterissä. Tarjolla on myös opastusta kastetta, avioliiton esteiden tutkintaa, lapsen nimen valintaa, puolisoiden sukunimen valintaa ja kirkkoon liittymistä koskevissa kysymyksissä. Asiointi ei edellytä matkustamista paikan päälle, vaan seurakuntalaisia palvellaan myös puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Virkatodistus- ja sukuselvitystilausten osalta käytössä on myös nettilomake, ja avioliiton esteiden tutkinnankin voi laittaa vireille sähköisessä palvelussa.

Muutoksen tavoitteena on helpottaa seurakuntien tilannetta hoitamalla niin sanottuja tukitoimintoja suuremmassa yksikössä niin, että seurakunnat voivat paremmin keskittyä varsinaiseen seurakunnalliseen toimintaan. Suuremmassa yksikössä myös työntekijöiden sijaisuudet, kouluttaminen ja uusien työntekijöiden rekrytointi ovat helpommin järjestettävissä

Tavoitteena on myös parantaa seurakuntalaisten saamaa palvelua. Selkeimmin muutos näkyy sukuselvityksiä tilattaessa. Aiemmin sukuselvitykset piti tilata erikseen kaikista seurakunnista, mutta jatkossa kaikki keskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsentä koskevat todistukset saa yhdellä tilauksella aluekeskusrekisteristä.

Aluekeskusrekisteri palvelee asiakkaita kaikkina arkipäivinä, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, klo 9-15.

 

18.9.2021 09.15